Chỉ số PEG là gì? Cách tính chỉ số PEG ?

Chỉ số PEG là gì? Cách tính chỉ số PEG?

1. Chỉ số PEG là gì?
Chỉ số PEG thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số P/E (giá/thu nhập) so với tỷ số tăng trưởng G của thu nhập (EPS).
=> chỉ số P/E thể hiện bản chất tĩnh của doanh nghiệp, còn chỉ số PEG thể hiện bản chất động.
2. Cách tính:
PEG = PE/G
Trong đó: PE là chỉ số P/E, G là Tốc độ tăng trưởng trong tương lai (%)
Giá cổ phiếu được xem là đúng giá trị thực, khi cổ phiếu có chỉ số PEG =1.
– PEG > 1: Giá cổ phiếu cao hơn giá trị thực
– PEG = 1: Giá cổ phiếu đúng bằng giá trị thực
– PEG < 1: Giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực
3. Những lưu ý:
📌 Không phải 100% số mã bạn đều tính được tốc độ tăng trưởng. Rất nhiều cổ phiếu bất ổn, hãy tránh xa nó.
📌 Cẩn thận với những cổ phiếu có chỉ số G quá cao.
📌 Xem xét tốc độ & gia tốc tăng trưởng trung bình lợi nhuận của doanh nghiệp 3-5 năm
📌 Đánh giá các yếu tố tài chính khác như ROE, lợi nhuận gộp/doanh thu có thay đổi nhiều không? Ổn định không?
📌 Doanh nghiệp đó có lợi thế cạnh tranh bền vững hay độc quyền hay không? Hoạt động doanh nghiệp hiện tại như thế nào?
📌 Môi trường kinh doanh, điều kiện vĩ mô có ổn định không?
📌 Trừ khi bạn hiểu rõ doanh nghiệp, đừng mua cổ phiếu có chỉ số P/E quá cao (P/E>20 chẳng hạn) – Trừ trường hợp định giá theo phương pháp khác.

Comments

comments

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*